רישוי ובטיחות בעבודות גובה

עבודות בגובה מצריכות רישויים מתאימים

בנקודה של הרישויים לביצוע עבודות בגובה ושל שמירה על בטיחות מספקת,, יש לתת את הדעת על ההיבט הבטיחותי, שחייב להילקח בחשבון בעת ביצוע עבודות מהסוג הזה, להן פוטנציאל סכנה עצום. על מנת להקטין את הסיכון למינימום האפשרי, נוסחו ב-2007 תקנות העבודה לגובה, המתייחסות ל”כל עבודה שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על שני מטרים”. התקנות מגדירות את הצורך לשימוש בציוד הגנה אישי, בהתאם לסוג העבודה הספציפי, אך גם במעבר של הכשרה מתאימה בנושא.

אנשים מוסמכים לבצע עבודות בגובה, ובכלל זה עבודות איטום או ניקוי, רק כאשר הם עוברים קורסים ייעודיים בתחום. קורס כללי להכשרת עובדי גובה, המוצע על ידי מספר גורמים בישראל, כולל בתוכו נושאים דוגמת היכרות עם כלי הטיפוס (סולמות, חבלים, במות הרמה וכן הלאה), שימוש בציוד המגן האישי, התאמת העבודה למאפייני הבניין הספציפי – והרשימה עוד ארוכה. דרישות הקבלה לקורסים אלה בסיסיות יחסית, וחברות הפועלות בתחומי הניקיון או האיטום עשויות לשלוח אליהם את העובדים שלהן במטרה שיקבלו את ההסמכה שתאפשר להם לפעול גם בגובה. בנוסף על כך, אחת לשנתיים נדרשים גולשי מעטפת הבניין לעבור קורס ריענון בן יומיים, שנועד לרענן נהלי בטיחות ומיומנויות, ובכך להאריך את רישיונם למעשה.

עבודה בגובה בהתאם לתקנות – כך עושים זאת נכון

הדרישה הגוברת לשירותי איטום וניקוי בניינים גבוהים הביאה לעלייה משמעותית של מספר החברות בישראל המבצעות זאת הלכה למעשה. הדבר מקל, ללא ספק, על המעוניינים להזמין את השירותים האמורים. יחד עם זאת, חשוב לבצע את הבחירה בגורם המקצועי רק לאחר שמעניקים תשומת לב ניכרת לניסיון המקצועי שלה ושל אנשיה, וכאשר מוודאים כי אנשיה מחזיקים בכל הרישויים הנדרשים.

אפשר להתבסס על החברה המבצעת את העבודות בגובה רק באופן חד פעמי, אם כי מרבית בנייני המגורים או המוסדות בוחרים להיעזר בשירותים קבועים, במידה זו או אחרת, של חברה מסוימת (בייחוד במקרה של עבודת ניקיון). מחירי עבודות לגובה אמנם נחשבים ליקרים יותר מעבודות מקבילות הנערכות בתנאים “רגילים”, אך המחיר עדיין נוטה להיות שווה לכל נפש.

להזמנת חברת סנפלינג שיפוצים בגובה ועבודה בגובה התקשרו לחברת אד הוק